Üyelik Sözleşmesi

www.bikalite.com'u kullanarak yaptığınız tüm alışverişler veya diğer işlemler yoluyla edindiğiniz tüm bilgiler, aşağıda yer alan Üyelik Sözleşmesi ile ayrıca Üyelik Sözleşmesi ile çelişmemek koşuluyla gereken noktalarda onaylamanız istenecek Mesafeli Satış Sözleşmesi ve bu diğer sözleşmelerde ve Sitemiz'de yer alan Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik, Güvenlik ve Çerez Politikası'nda yer alan ek şartlara tabi olacaktır.

www.bikalite.com'dan alışveriş etmeniz veya www.bikalite.com'daki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Tanımlar

FİRMAMIZ: www.bikalite.com sitesinin sahibi ve işletmecisi olan ve aşağıda yer alan sicil ve iletişim bilgilerine sahip Bikalite Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş.'ni ifade eder.

Ünvan:Bikalite Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş.
Telefon:+90 850 711 2080
MERSİS No:0170064573200001
Vergi Dairesi:Göztepe
Vergi Numarası:1700645732
Adres:Bağdat Cd. Gazimuhtarpaşa Sk.
No: 52-A Nural Apt.
D: 5 34724 Feneryolu
Kadıköy İstanbul Türkiye
E-posta:[email protected]

SİTEMİZ: Bikalite Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş. tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.bikalite.com web sitesidir.

KULLANICI: www.bikalite.com web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

ÜYE: Bikalite Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş.‘nden ürün /mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Bikalite Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş.'nce üyelikleri onaylanarak www.bikalite.com'ye üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler gerçek kimlik bilgileri ile www.bikalite.com'daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatifler ve diğer kurumlar 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin www.bikalite.com'daki ilgili üyelik formunu tüzel bilgileri ile eksiksiz doldurarması suretiyle ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "ÜYE adı" Üye'ye özeldir ve aynı "ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez.

ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasına gönderilen SMS kısa mesajla veya e-posta adresine gönderilen bağlantıyla Bikalite Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş.'nin KULLANICI‘nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

LİNK: www.bikalite.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden www.bikalite.com'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: www.bikalite.com‘de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: www.bikalite.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Bikalite Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş. arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresi, www.bikalite.com'un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser (internet tarayıcısı) tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

TARAFLAR: İşbu ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'ni aralarında akteden Bikalite Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş. ile Üye'yi birlikte tanımlar.

Genel Hükümler

www.bikalite.com sitesi üyesi olan herkese açık bir sitedir. Tüm üyeler için verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.

Üye Sitemiz'i kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyibağlayacaktır.

Firmamız, üyenin Üyelik Sözleşmesi konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

Sitemiz'e girilmesi, Sitemiz ya da Sitemiz'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Üyelik Sözleşmesi'nin ihlali, haksız fiil, ihmal ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması gibi doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Firmamız sorumlu değildir.

Firmamız, Sitemiz ve Sitemiz uzantısında mevcut her türlü hizmet, ürün, fiyat, kampanya, bilgi, içerik, teklif, koşul vs üzerinde önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Sitemiz'i yeniden organize etme, yayını durdurma/duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Sitemiz'de yayım anında yürürlüğe girer. Sitemiz'in kullanımı ya da Sitemiz'e giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

Sitemiz Firmamız'ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Firmamız bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Sitemiz'in diğer internet-web sitelerine veya mobil uygulamalara bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ve uygulamalara ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir. Sitemiz'den reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden ve uygulamalardan bilgi kullanımları, keza sitelerin ve uygulamaların etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Firmamız sorumlu değildir.

Üye, Sitemiz içindeki faaliyetlerinde, Sitemiz'in herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Sitemiz'in yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

Üye, Sitemiz'in kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve üçüncükişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

Sitemiz'in üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. Sitemiz'de üyeler ve kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Firmamız'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Firmamız'ın üyelerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle diğer kullanıcıların uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Fikri Mülkiyet Hakları

Sitemiz'in genel görünüm ve tasarımı ile Sitemiz'deki tüm bilgi, resim, Bikalite markası, Sitemiz'in alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyaller (bundan sonra "Materyal"/"Materyaller" olarak anılacaktır) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları Firmamız'a veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Sitemiz'de bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Sitemiz'in bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Firmamız'ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Gizli Bilgiler ve Kişisel Verilerin Kullanılmasına Rıza Beyanı

Firmamız, Sitemiz üzerinden Üyelerin ilettiği kişisel bilgileri kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Üye'yi tanımlamaya ve fatura oluşturmaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler' olarak anılacaktır.

Karayolları Taşıma Yönetmeliği, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”), bu Kanun'a dayanarak çıkarılan yönetmelikler ve ilgili sair mevzuat ile öngörülen yükümlülükler çerçevesinde, Sitemiz üzerinden sipariş ettiğiniz ürünün, tarafınıza gönderilmek üzere anlaşmalı kargo şirketine teslimi esnasında, isminiz, adresiniz ve telefon numaranız kargo şirketi ile paylaşılacaktır. Söz konusu bilgilerin belirtilen çerçevede kargo şirketiyle paylaşılması nedeniyle, Firmamız'a hiçbir sorumluluk atfedilemez.

Üye, Sitemiz'e kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen kendisine ait iletişim, demografik, coğrafi bilgilerini, Üye'nin Sitemiz'e erişimde kullandığı cihaz, tarayıcı, zaman, eriştiği sayfalar, IP adresi, siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi bilgileri Firmamız'ın sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru, pazarlama, istatistiksel çalışma gibi faaliyetlerle sınırlı olmak kaydıyla kullanabileceğini ve iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla Üye'ye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunduğunu işbu Üyelik Sözleşmesi'ni kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe açıkça rıza göstererekkabul ve beyan etmektedir.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Garanti Vermeme

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktir. Firma tarafindan sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zimni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zimni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadir.

Kayıt ve Güvenlik

Üye Sitemiz'e üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, aksi halde işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ihlal edilmiş sayılacağını ve üye bilgilendirilmeksizin hesabının kapatılabileceğini, ayrıca Firmamız'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Üye, Sitemiz ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur, şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Aksi halde oluşabilecek veri kayıplarından, güvenlik ihlallerinden, donanım ve cihazların zarar görmesinden Firmamız sorumlu tutulamaz.Üye veya Üyenin oturum açma bilgilerinizi kullanan başka bir kişi tarafından yapılan alışverişlerde Firmamız'a yapılacak tüm ödemelerden Üye sorumludur.Doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Firmamız'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Firmamız'nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

Sitemiz'in virüs ve benzeri amaçlı zararlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye'nin, kendi virüs ve zararlı yazılım koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye siteye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

Sitemize ödeme amaçlı girilen bilgilerin ve ödeme işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Firmamız ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmaktadır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak Üye ile ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları arasında gerçekleştirilir ve kredi kartı şifresi gibi kritik bilgiler Firmamız veya bir başka kullanıcı/üye tarafından görülemez ve kaydedilemez.

Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) hukuken mücbir sebep sayılan herhangi bir durumdandolayı Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez veya geç ifa edilebilir hale gelirse, Taraflar bundan sorumlu olmayacaktır. Bu sürede Taraflar'ın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınacak ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu Üyelik Sözleşmesi şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firmamız Sitemiz ve Sitemiz uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile Sitemiz'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Sitemiz'i yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Sitemiz'de yayım anında yürürlüğe girer.

Firmamız, Sitemiz'in içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme, kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

Firmamız, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri, bilgileri ve işbu Üyelik Ssözleşmesi şartlarını kısmen veya tamamen hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Tebligat

İşbu Üyelik Sözleşmesi ile ilgili Taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firmamız'nın bilinen e-posta adresi ve üyenin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu Üyelik Sözleşmesi ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar'ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Sözleşmenin Feshi

İşbu Üyelik Sözleşmesi üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Firmamız tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Firmamız üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku‘na tabidir ve çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR