Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1) Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri

Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Nakit/Kapıda Ödeme ile İşlem

Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

Ürün Adı ve Temel Nitelikleri Adet Satış Bedeli
(KDV dahil toplam Türk Lirası) Vadeli Satış Bedeli
(KDV dahil toplam)

2) Paketleme, kargo ve teslim masrafları ALICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti 35,00 TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat , anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

3) Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI'ya aittir.

4) Tüketici (ALICI), 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 • Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 • Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 • Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan www.bikalite.com ‘da yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki kolay iade seçeneği üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı sipariş edilen ürünün tarafınıza teslim edildiği kargo firması olup, www.bikalite.com'da yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki kolay iade seçeneğinde geri gönderime ilişkin detaylar açıklanmıştır.

Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

TÜKETİCİ'nin "Alışveriş Kredisi" ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde, TÜKETİCİ, Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nden cayma hakkının, Banka ve TÜKETİCİ arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ'nin SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden cayması, Banka ile arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'ni otomatikman SONA ERDİRMEYECEKTİR. TÜKETİCİ'nin, Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nden cayması için cayma talebini Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nde belirtilen süreler içerisinde, yine Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nde öngörülen usule uygun olarak kredi veren Banka'ya yöneltmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, TÜKETİCİ tarafından Banka'ya yapılması gereken bildirimin hiç yapılmaması veya geç yapılması durumunda ya da Banka ile TÜKETİCİ arasındaki kredi ilişkisi ile ilgili SATICI'nın hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

5) Tüketicinin herhangi bir dijital içerik satın alması halinde dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyecek teknik koruma önlemleri ve SATICI’nın bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgiler satın alınan ürünün www.bikalite.com'da satışa sunulduğu sayfadaki tanıtım içeriğinde yer almaktadır.

6) Tüketicilerin şikayet ve itirazları: Siparişinize ve/veya siparişinize konu ürüne ve/veya şiparişinizle ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde şikayetlerinizi yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya www.bikalite.com internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya iletebilirsiniz. İletmiş olduğunuz şikayet başvurularınız derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır. İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

7) Satışı ilgili mevzuatlar gereği resmi merciler nezdinde gerçekleştirilecek resmi işlemler ile tamamlanması öngörülen ürünler için Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi bir ön protokol niteliğindedir. Bu ürünlerin toplam bedeline satışa ilişkin resmi işlemlerin tamamlanması sırasında ortaya çıkacak masraflar dahil değildir. Söz konusu masraflar TÜKETİCİ tarafından resmi işlemlerin yerine getirilmesi esnasında ödenecektir. Bu satışlar, resmi merciler nezdinde resmi işlemlerin yerine getirilmesi ile tamamlanmış sayılacaktır. Bu kapsamda cayma hakkı, kargo / teslimat ve benzeri nitelikteki uygulama alanı bulunmayan hükümler bu ürünler için geçerli olmayacaktır.

MADDE 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR

1.1 - SATICI:

Ünvanı: Bikalite Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş.
Adresi: Bağdat Cd. Gazimuhtarpaşa Sk.
No: 52-A Nural Apt. D: 5
34724 Feneryolu Kadıköy
İstanbul Türkiye
Telefon :+90 850 711 2080
Faks: +90 216 256 5955
E-posta: [email protected]

1.2 - ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı: {TESLIMATALICI}
Adresi: {TESLIMATADRES}
Telefon: {TESLIMATTELEFON}
E-posta: {TESLIMATEPOSTA}

1.3 - TANIMLAR:

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi
ARACI: Ürünün www.bikalite.com üzerinden BİKALİTE dışında başka bir firmadan satın alınması halinde Bikalite Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş.
Bakanlık: Ticaret Bakanlığı
BİKALİTE: Bikalite Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş.
Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu
İnternet Sitesi: www.bikalite.com adlı internet sitesi
Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
SATICI: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi
Sipariş Veren: Bir mal veya hizmeti www.bikalite.com adlı internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişi
Sözleşme: SATICI, ARACI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme
Taraflar: SATICI, ARACI ve ALICI
Ürün veya Ürünler: Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü ürünleri
Yönetmelik: Mesafeli Satışlar Yönetmeliği

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait Bikalite Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş. internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER)

Tarih : {TARIH}

Ürün Adı Adet Toplam Ürün TutarıÜrünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.Ödeme şekli: {ODEMETIPI}
Teslimat adresi: {TESLIMATADRES}
{ODEMETIPI} ile Toplam {ODENENTUTAR}
(Kargo tutarı olan {KARGOTUTARI} toplama dahildir.)

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Bikalite Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş. internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, SATICI bilgileri, ARACI bilgileri, Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunması'na ilişkin kuralları, Ticari Elektroni̇k İleti̇ Ve Fikri-sinai Haklar'a ilişkin kuralları ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI'nın tercih ettiği kargo firması aracılığıyla ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. İnternet sitesinde "tahmini teslimat tarihi" şeklinde belirtilen teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. ALICI'nın veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu halde kargo bedelinden ALICI sorumlu olur.

4.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. Ürünün SATICI'ya teslim edilmemesinden ya da teslimatı esnasında doğacak zararlar ALICI'nın sorumluluğundadır.

4.7 - ALICI, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

4.8 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.9 - Ürün/ürünlerin kapıda teslimi sırasında kapıda kredi kartı ile ödeme söz konusu olduğunda SİPARİŞ VEREN/ALICI ödemeyi gerçekleştireceği kredi kartı üzerindeki isme ait bir kimlik ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi halde satıcının siparişi teslim etmeme hakkı bulunduğunu SİPARİŞ VEREN/ALICI kabul ve beyan eder.

4.10 - ALICI birden fazla SATICI'dan tek bir sepette alışveriş yapabilecektir. Aynı sepet içerisinde farklı butikten alınan ürünlerin her biri için her butik adına birden fazla fatura kesilebilecektir. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, SATICI ALICI'nın farklı butiklerden aldığı ürünlerin teslimatını mevzuattaki yasal süre içerisinde kalmak koşuluyla farklı zamanlarda gerçekleştirebilecektir.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

 • Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)
 • Her türlü yazılım ve programlar
 • DVD, VCD, CD ve kasetler
 • Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)
 • Hür türlü kozmetik ürünleri
 • Telefon kontör siparişleri
 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI'nın kontrolünde olmayan ürünler
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler (maske vb sağlık ürünleri)

"Kargo bedava" kampanyasıyla ya da indirim, kupon vb kampanyalarla oluşturulan siparişlerin iptal veya iade edilmesi durumunda, kalan tutar "kargo bedava" kampanyasının ya da diğer kampanyaların şartını sağlamıyorsa iade edilecek ürün bedelinden kargo ücreti ya da iade edilmeyen ürünün kampanyasız fiyatı düşülerek iade gerçekleşir.

MADDE 7 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

7.1 - 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI'ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI'ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri Bikalite Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş. ile iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

7.2 - ALICILAR'a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Bikalite Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş. tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

7.3 - ALICI tarafından BİKALİTE web sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, BİKALİTE tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI'ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI'ya aittir.

7.4 - ALICI, BİKALİTE'ye belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda BİKALİTE'ye her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI'ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

7.5 - www.bikalite.com'a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Bikalite Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş.'ne aittir.

MADDE 8 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

8.1 - İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır.

8.2 - ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın ve BİKALİTE'nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3 - ALICI, https://www.bikalite.com/iptal-ve-iade, https://www.bikalite.com/kargo-politikasi adreslerinde bulunan ve ayrıca işbu Sözleşme'nin EK'inde bulunan "Sipariş İptali, Cayma Hakkı ve İade Şartları" (EK-1) ile "Kargo Politikası" (EK-2) metninde bulunan kuralları okuyup incelediğini ve bu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ve beyan eder.

MADDE 9 - UYUŞMAZLIK ve SON HÜKÜMLER

Toplamda 9 Madde ve 2 EK'ten oluşan işbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI
Bikalite Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş.

ALICI
{TESLIMATALICI}

EK - 1

Sipariş İptali, Cayma Hakkı ve İade Kuralları

Sipariş İptali

Bikalite.com üzerinde satışa sunulan ürünlerden satın almak için üye olmanız gerekmektedir. Alışveriş sepetinizi belirledikten sonra, satın alma sürecini başlatabilirsiniz. Ödeme işlemlerini tamamladıktan sonra gönderim süreciniz başlamış olur.

Siparişiniz onaylandıktan sonra ürünler gönderime henüz çıkmadı ise, sipariş iptali işlemi yapmanız durumunda tarafınıza herhangi bir maliyet yansıtılmamaktadır. Ürün ücreti ise iptal, cayma vb. talebinin tarafımıza ulaşmasından itibaren ortalama 8 iş günü içerisinde ödeme yönteminize göre kredi kartınıza veya banka kartınıza aktarılacaktır.

Ancak gönderim süreci başladıysa, siparişinizin kargo ücretleri, ödemenizden düşürülerek ödemeniz gerçekleştirilecektir. Ücretsiz kargo kampanyası dahilinde yapılan satışlarda, alıcı tarafından sözleşmeden cayma hakkının kullanılması ya da sözleşmenin iptali halinde kargo ücreti alıcı tarafından ödenir. Birden fazla ürün satışında uygulanan kampanyalı satışlarda ürünlerden birine ilişkin cayma ya da iptal hakkının kullanımı halinde iade edilmeyen ürün kampanyasız fiyatı üzerinden satılmış kabul edilecek, iade ücreti bunun üzerinden sağlanacaktır.

İade Koşulları

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da belirtilen Cayma Hakkı'na uygun olmayan ürün ve durumlarda iade işlemi gerçekleşmemektedir (ayıplı ürünler hariç):

 • İadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerde ambalaj, jelatin, kutu, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
 • Diğer ürünlerde, ürünün yeniden kullanımının ve/veya satışının önüne geçen, deforme olan, kutusu zedelenen ya da kullanım talimatlarının aksi yönde kullanılan ürünler iade alınmamaktadır.
 • Kullanılmış ürünler, hasarlı ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan ve/veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler iade edilememektedir.

ALICI, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

Ürünün ayıplı olması halinde ayıp alıcıdan kaynaklanmıyorsa ürünü ücretsiz iade edebilirsiniz. Bu durumda herhangi bir gönderim ücreti, alıcıdan talep edilmez. Ürün ücreti, alıcıya 14 iş günü içerisinde ödeme yöntemine göre kredi kartına veya banka kartına aktarılacaktır.

Hijyenik ve kişiye özel ürünlerin hijyen şartlarını koruyan yapıda ve yeniden satışa uygun olması şartı ile 14 gün içerisinde iade seçeneğimiz mevcuttur. İade durumunda ürün ücreti, ürünün gönderim ve iade gönderim ücretleri düşülerek alıcıya 8 iş günü içerisinde ödeme yöntemine göre kredi kartına veya banka kartına aktarılacaktır.

İadenin uygun bulunması için:

 • Satın alınan ürün(ler)ün tüm tamamlayıcı aksesuarları ile birlikte iade edilmesi,
 • Satın alınan ürünün ve aksesuarlarının, orijinal kutusunda ve zarar görmemiş olması,
 • Eğer varsa ürünle beraber verilen hediyeler ve promosyonların ürünle beraber Gönderici'ye (eğer satıcı Bikalite ise Bikalite'ye, satıcı başka bir firmaysa Satıcı'ya) iade edilmesi

gerekir.

Kargo bedava kampanyası ile oluşturulan siparişlerin iptal veya iade edilmesi durumunda, kalan tutar kargo bedava kampanyasının şartını sağlamıyorsa iade edilecek ürün bedelinden kargo ücreti düşülerek iade gerçekleşir.

Ürünün kargoda kısmen veya tamamen kaybolması ya da hasar görmesi gibi kargo firması kaynaklanan sorunlar bakımından, ürünün hacminde bir sorun olduğunu veya paketin hasarlı olduğu anlaşılıyor ise, paketi teslim almadan önce kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Ürünün hasarlı olması halinde kargoyu teslim almayınız. Kargo görevlisi yanında kontrol imkanınız yoksa kargonuzu teslim alırken gönderim kaynaklı bir sorun olup olmadığını doğru tespit edebilmek için, kargo tesliminde fotoğraf ve video kaydı alarak paketinizi teslim alınız. Karşılaşılabilecek hasarlı ürün ve eksik ürün gibi uygunsuz durumlarında "Durum Tespit Tutanağı" tutup ürünü tutanakla beraber iade edilmelidir.

İade İşlemleri

İade işlemi için üyeler için web sitemizde yer alan Hesabım bölümündeki İade Taleplerim linki üzerinden Durum Tespit Tutanağı ve kanıt görsellerinizle birlikte başvuru yapmanız gerekmektedir. E-fatura mükellefi müşterilerimizin iade talebinde bulunması durumunda iade faturası kesmesi ve iade edilen ürünle beraber tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

İade ürünlerin firmamıza ulaşmasının ardından, Ürün İade Birimimiz tarafından yapılan incelemeler sonucunda ürün iadeye uygun bulunursa; iade onayının ardından ürün ücreti, alıcıya 14 iş günü içerisinde ödeme yöntemine göre kredi kartına veya banka kartına aktarılacaktır. Ücret iadesi tarafımızca bankaya aktarıldıktan sonra bankanın ücreti alıcıya yansıtması kontrolümüz dışındadır. Tarafımızın bu konuda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Ürün İade Birimimiz tarafından yapılan incelemeler sonucunda iade talebinizin İade Koşulları'na uygun olmadığı görüldüğü takdirde, iade talebiyle gönderdiğiniz ürün 10 gün içinde karşı ödemeli olarak internet sitemizde kayıtlı olan adresinize yeniden gönderilecektir.

EK - 2

Kargo Politikası

Sipariş Süreci

Ürün sayfasında belirtilen özelliklere, içeriklere ve görsellere bire bir karşılık gelen ürün gönderilecektir. Ürün kargo taşımacılığına ve ürünün yapısına uygun şekilde paketlenir. Siparişler anlaşmalı kargomuz tarafından belirttiğiniz teslimat adresine gönderilir. Bu gönderim yöntemi dışında, başka bir gönderim yöntemimiz yoktur.

Siparişlerinizin sitemizde ilan edilen alt limitleri ve/veya ücretsiz kargo sunan paketleri sağlaması durumunda gönderim ücretsiz olmakta, aksi takdirde gönderim ücreti alıcı tarafından ödenmektedir. Alıcının gönderi ücretini ödediği durumlarda, anlaşmalı kargomuz, gönderimde fiyat avantajı sunmaktadır.

İş günlerinde saat 12:00'a kadar verilen siparişlerin aynı gün, sonrasında verilen siparişlerin ertesi iş günü kargo firmasına teslim edilmesi hedeflenir. Kargo firması kaynaklı kapasite ve/veya araç arızası gibi sorunlardan kaynaklı kargo firmasına teslimat aksayabilmektedir.

Kargo firmasının gönderi ve alıcı şubelerinde kapasite aşımı gibi sorunlardan ötürü gönderim süresi 1 iş günü aksayabilmektedir. Teslimat süresine ilişkin bilgiler seçtiğiniz kargo firması tarafından verilmektedir. BİKALİTE'nin teslimata ilişkin sorumluluğu mevzuattaki yasal sürelerle sınırlıdır. Bunun dışında seçtiğiniz kargo firmasının prosedürleri uygulanmaktadır. BİKALİTE'nin ve/veya kargo firmasının tarafınıza ileteceği takip numarası ile ürününüzü takip etmeniz ve bir sorun tespit ettiğiniz hallerde kargo firması ile iletişime geçmeniz önerilir.

Dilediğiniz yerden vereceğiniz siparişler, dilediğiniz adrese hızlı, uygun ve güvenli bir şekilde teslim edilir.

Teslimat Süreci

Sipariş ardından gönderim sürecinde yaşanabilecek problemlerde hızlı ve etkili bir çözüm bulabilmek için anlaşmalı kargomuzun müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz. Bu süreçte çözüme hızlı bir şekilde ulaşabilmek ve sizlerin memnuniyetini sağlayabilmek için elimizden geleni yapacağız.

Teslimat sırasında siparişte belirttiğiniz adreste bulunmamanız durumunda, kargo firması ürünü şubeye geri götürür. Siparişlerinizi 3 gün içerisinde ilgili kargo şubesinden teslim alabilirsiniz. Aksi takdirde iade prosedürleri uygulanır. Kurye ile teslimat seçeneğini kullandığınızda adreste bulunmamanız ya da hatalı adres bildirmeniz vb nedenlerle ürünün teslimi mümkün olmadığı takdirde kurye firması tarafınıza ulaşamaz ise ürün doğrudan geri gönderilir ve iade prosedürleri uygulanır.

Ürünün kargoda kısmen veya tamamen kaybolması ya da hasar görmesi gibi kargo firması kaynaklı sorunlar oluşabilmektedir. Ürünün hacminde bir sorun olduğunu veya paketin hasarlı olduğunu düşünüyorsanız, paketi teslim almadan önce kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz. Ürünün hasarlı olması halinde kargoyu teslim almayınız. Kargo görevlisi yanında kontrol imkanınız yoksa kargonuzu teslim alırken gönderim kaynaklı bir sorun olup olmadığını doğru tespit edebilmek için, kargo tesliminde fotoğraf ve video kaydı alarak paketinizi teslim alınız. Karşılaşılabilecek hasarlı ürün ve eksik ürün gibi uygunsuz durumlarında "Durum Tespit Tutanağı" tutup ürünü tutanakla beraber iade ediniz. Durum Tespit Tutanağı ve kanıt görsellerinizle, üyeler için web sitemizde yer alan Hesabım bölümündeki İade Taleplerim linki üzerinden iade talebinizi gerçekleştirebilirsiniz. Müşteriyi korumak adına çalışmalarımıza destek olmanızı rica ediyoruz.

Şu an için yurtdışı satışımız bulunmamakta olup, teslimat adresinde yurtiçi adres seçmeniz rica olunur. Anlaşmalı kargo firmamız Türkiye'nin her bölgesine teslimat yapmaktadır. Ancak, bazı özel bölgeler için teslimat günü ya da şekli değişkenlik gösterebilir. Eğer bulunduğunuz bölgede anlaşmalı kargomuzun şubesi yoksa, o bölge mobil bölge kapsamında değerlendirilir ve haftanın belirli günlerinde teslimat yapılır. İl, ilçe merkezleri ve mobil bölgenin dışında kalan, araçla teslimatın mümkün olmadığı şehirden uzak bölgelere ve askeri üs gibi güvenlik gerekçeleriyle giriş yapılamayan yerlere ürün teslimi yapılamaz. Bu bölgelerde ikamet etmeniz durumunda, teslimat adresini gönderimin mümkün olduğu farklı bir adres olarak belirtmeniz rica olunur. Aksi takdirde gönderinin gecikmesi, ulaşamaması ve diğer aksaklıklarda sorumluluk sizlerde olacaktır.

Teslimat saati seçtiğiniz kargo modeline göre değişmektedir. Teslimat günlerinde, sürelerinde ve teslimat saatlerinde bu durumu göz önüne almanız rica olunur.

Siparilerinizi https://www.bikalite.com/Hesabim#/Siparislerim adresinden, kargolarınızı https://www.bikalite.com/siparistakip.aspx#/Hesabim-Anasayfa adresinden takip edebilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR