Site Kullanım Koşulları

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Aşağıda yer alan "Kullanım Koşulları" çerçevesinde "Sitemiz" www.bikalite.com sitesini, "Bikalite" aşağıdaki iletişim bilgileriyle ulaşabileceğiniz Bikalite Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş.'ni ifade eder.

Ünvan:Bikalite Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş.
Telefon:+90 850 711 2080
MERSİS No:0170064573200001
Vergi Dairesi:Göztepe
Vergi Numarası:1700645732
Adres:Bağdat Cd. Gazimuhtarpaşa Sk.
No: 52-A Nural Apt.
D: 5 34724 Feneryolu
Kadıköy İstanbul Türkiye
E-posta:[email protected]

Sitemiz'den ya da Sitemiz'i kullanarak yaptığınız tüm alışverişler veya diğer işlemler yoluyla edindiğiniz tüm bilgiler, aşağıda yer alan Kullanım Koşulları ile ayrıca gereken noktalarda onaylamanız istenecek Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi gibi diğer sözleşmelerde yer alan ek şartlara tabi olacaktır. Sitemiz'i kullanmadan önce her defasında lütfen bu kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz.

Sitemiz'e girmeniz veya Sitemiz'deki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki Kullanım Koşulları'nı kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Sitemiz'i kullanmakla Sitemiz'i kullanımınız için geçerli olacak ilgili kanunlar kapsamında aşağıdaki Kullanım Koşulları dahil ancak sadece bununla sınırlı olmamak kaydıyla bağlayıcı sözleşme akdetme ve Sitemiz'i bu Kullanım Koşulları tüm şart ve koşullarına uygun olarak kullanma konusunda yasal hak ve yetkiye sahip bir yetişkin olduğunuzu kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Reşit değilseniz veya web sitesini kullanmaya yetkili değilseniz ya da bu Kullanım Koşulları'nın şart ve koşullarını kabul etmiyorsaniz lütfen Sitemiz'i kullanmayınız ve derhal Sitemiz'den çıkınız.

Sitemiz'e girilmesi, Sitemiz ya da Sitemiz'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması gibi doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Bikalite sorumlu değildir.

Bikalite Sitemiz ve Sitemiz uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Sitemiz'i Kullanma Koşulları ile Sitemiz'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Sitemiz'i yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Sitemiz'de yayım anında yürürlüğe girer. Sitemiz'in kullanımı ya da Sitemiz'e giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

Sitemiz Bikalite'nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Bikalite bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Sitemiz'in diğer internet-web sitelerine veya mobil uygulamalara bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ve uygulamalara ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir. Sitemiz'den reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden ve uygulamalardan bilgi kullanımları, keza sitelerin ve uygulamaların etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Bikalite sorumlu değildir.

Kullanıcı, Sitemiz içindeki faaliyetlerinde, Sitemiz'in herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Ayrıca, kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

Kullanıcı, Sitemiz'in kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

Bikalite Sitemiz'de kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Bikalite'yle hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Bikalite'nin kullanıcıların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle diğer kullanıcıların uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Sitemiz'de sunulan bilgilerin içeriği hiçbir şekilde profesyonel tıbbi tavsiye niteliği taşımamaktadır. Yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. Tedavi için yalnızca hastayı doğrudan izleyebilen doktor ya da danışman eczacı görüşleri dikkate alınmalıdır. Sitemizde bulunan içerikler doktor tavsiyesi olmaksızın tek başına tıbbi amaçla kullanılmamalıdır. Sitemizde yer alan bilgiler doktor tavsiyesini göz ardı etme veya geciktirme anlamı taşımamaktadır.

Sitemiz'in genel görünüm ve tasarımı ile Sitemiz'deki tüm bilgi, resim, Bikalite markası, Sitemiz'in alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyaller (bundan sonra "Materyal"/"Materyaller" olarak anılacaktır) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları Bikalite'ye veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Sitemiz'de bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Sitemiz'in bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Bikalite'ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Bikalite'nin kontrolünde olmayan; doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep" olarak anılacaktır.) hukuken mücbir sebep sayılan herhangi bir durumdan dolayı işbu Kullanım Koşulları'ndan doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez veya geç ifa edilebilir hale gelirse, Bikalite bundan sorumlu olmayacak, işbu Kullanım Koşulları'ndan doğan hak ve yükümlülükler askıya alınacak ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Bikalite dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına Sitemiz'e her girişte bu yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

Son Değişiklik Tarihi: 12 Nisan 2021
Yayınlandığı Tarih: 27 Mart 2021

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR