Kalite Unsurları Nelerdir?

Kalite Unsurları Nelerdir?

Kaliteye ve kaliteli ürünlere ulaşmanın herkesin hakkı olduğu düşüncesiyle yola çıkan Bikalite olarak; kalite kavramı, kalitenin süreçleri, kalitenin nasıl anlaşılabileceği ve kalitenin sağlayacağı yararları yazı dizisi şeklinde sizlere sunuyoruz. Sunduğumuz yazı dizimizin ikincisinde; kalitenin unsurlarına değindik. Bikalite olarak, kaliteli ve orijinal ürünleri sizlere sunarken, ilgili alandaki uzman görüşlerini de size aktarıyor ve bilinçli tüketim için gerekli bilgi üretimine yardımcı oluyoruz.

Objektif tanımında kalite; kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanan, beklentiyi karşılayan ve nihai olarak kullanıcıya hatasız ve teknik şartlara uygun olarak ulaştırılıp kullanıma sunulmasıdır. Tanımdan da görüleceği üzere bu bir süreçtir. Kalite sürecinin aşamalarını incelemek daha kaliteli ürün ve hizmet sunma/erişmek için önemlidir.

Kalite Unsurları

Kalite unsurlarını bir kaç başlık altında inceleyebiliriz.

Tasarım kalitesi

Ürün üretiminde öncelikle ürünün kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılama becerisine odaklanılır. Kullanıcıların beklentileri araştırılır. Ürün tasarımı buna göre gerçekleştirilir.

Son dönemlerde üretim öncesi müşteri anketlerinin temel amacı üründen beklentileri ve ihtiyaçları öğrenmektir. Rakiplerin ve ikame ürünlerin sorunları araştırılarak, yeni üründe bu sorunlara çözüm oluşturulmaya çalışılır. Böyle çalışmalar sonucunda üretilen ürünlerin toplumda karşılık bulması muhtemeldir.

Örnek olarak pandemi döneminde (COVID-19 pandemisi gibi) kullanılan maskelerde çocuklara uygun beden bulmak güçtür. Standart olarak üretilen ürünler kimine tam olurken, kimine de büyük veya küçük gelebilmektedir. Üretici çocukların gelişim dönemlerini inceleyip farklı bedenlerde çocuk maskesi üretirse bu ihtiyaçları karşılayabilir.

Ürün üretimi öncesi yapılan analizler ve araştırmalar doğru tasarımlarla bizleri buluşturur.

Uygunluk kalitesi

Üretilen her ürünün öncelikle yasalarda belirtilen koşulları sağlaması gerekir. Aksi takdirde ürünün toplumla buluşması hem sorunludur olur hem de cezai yaptırıma tabidir. Bu sebepten üretimden önce yönetmeliklere ve standartlara bakıp; gereksinimleri karşılamak, ardından üretime başlamak gerekir.

Her ürün için ülkelerin teknik ve yasal otoriteleri ürün ve üretim asgari gereksinimlerini tanımlar. Üreticiler de bu asgari koşulları karşılamak zorundadır.

Bu zorunlu gereksinimlerle beraber bazı gönüllü işlemler de mevcuttur. Firmalar ürünlerini ve üretimlerini gönüllü işlemlerle güvenceye almaya ve kamuoyuna sunmaya önem vermektedirler. Bu sayede hem ürün kalitesi artmış olur, hem hatayla beraber maliyetler de düşer, hem de toplumdaki itibarını pekiştirebilir.

Örneğin koruyucu maskeler için EN 149 standardına göre yasal olarak test zorunluluğu varken; cerrahi maskeler için EN 14683 standardı bulunmasına rağmen zorunlu değildir. Zorunlu durumlarda testlerin gerçekleştirilmesi gerekirken, gönüllü işlemlerin firmaya birçok faydası vardır. Cerrahi maske üreticisi firma bu testleri yaptırdıktan sonra koruma yüzdesini kullanabilir, ürünlerinden emin olabilir, uygunsuz ürün üretimine düşmeyerek oluşabilecek cezai yaptırımların önüne geçer, müşteri nezdinde itibar ve güven kazanabilir.

En İyi Maske Hangisi?

Alvent Maske

CE Belgeli, test raporlu, standartlara uygun, kullanım kolaylığı olan Maske mi arıyorsunuz?

Kaliteli Maske Satın Al

Yine kalite yönetim sistemleri ve üretim tesisi altyapılarının önemi de buradaki bir diğer uygunluk kalitesi kriteridir. Bazı ülkeler ve tedarikçiler üretimde bazı kalite yönetim standartlarını zorunlu tutarken bazılarında bu zorunluluk yoktur. Ayrıca ülkemizde steril ürünlerin üretiminde tesisin temiz oda standart şartlarını karşılaması zorunlu iken steril olmayan ürünlerde üreticinin gönüllü faaliyeti kapsamında değerlendirilmektedir. Firma üretim sürecini ve kalite altyapısını ne kadar ileriye taşırsa uygunluk şartlarını o kadar kolay yerine getirebilmektedir.

Ürünün kendisiyle beraber ambalajının, depolama koşullarının ve ürüne özgü oluşabilecek tüm gereksinimlerin karşılanması da gerekir.

Ürüne uygun ambalaj yapısı ve malzemesi kritiktir. Gıdaların dışarıdan nem ve kir nüfuz etmeyecek hijyenik ambalajlarda muhafaza edilmesi ve paketlenmesi gerekir. Cerrahi maske gibi tıbbi ürünlerin de tıbbi ürün ambalaj gereksinimlerini taşıması gerekir. Ambalajın ürüne kimyasal bulaştırmaması, boyaya temasın olmaması gibi gereksinimler ürün gamları için mevcuttur.

Tüm bu uygunluk gereksinimleri temel ve teknik gereksinimlerdir. Bununla beraber bazı kullanıcılar üründe ayrıca bazı normlara uygunluk da bekleyebilir. Vegan ürünler, vejetaryen ürünler, helal ürünler, kosher sertifikasına sahip ürünler, hayvanlar üzerinde test edilmeyen ürünler (cruelty free), gluten içermeyen ürünler, çevreye zararı az veya sıfır olan ekolojik ürünler, organik ürünler, kadın emeğinin yoğun veya eşit olduğu ürünler, iş etiği kurallarının uygulandığı işletmeler, hijyen kurallarına uygunluğu kanıtlanan işletmeler, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı işletmeler için bir çok sertifikasyon mevcuttur. Kullanıcılar hassasiyetlerine ve beklentilerine göre bu koşulları sağlayan ürün ve üreticileri tercih edebilmektedirler. Kaliteyi kullanıcıların beklentilerinin karşılanması olarak tanımladığımızdan; bir ürün ve/veya üretici ne kadar çok kesime hitap edebilirse beklentilere o kadar çok karşılık verebildiği için kalitesinin yükseleceğini ifade edebiliriz. Son dönemlerde insanların hassasiyetleri ve inançları üretimde ağırlığını artırmaktadır. Bu nedenle üreticiler de bu koşulları karşılayan ürünler üretme çabasını artırmaktadır.

Son olarak üreticiler maliyetin uygunluğuna da dikkat ederler. Ürün tasarım ve uygunluk şartlarını karşılarken, kullanıcının erişebileceği rakamlarda ürünü toplumun kullanımına sunmaya çalışırlar. Aksi takdirde ürün yeterli olmasına karşın kullanımı mümkün olmayabilir.

Performans kalitesi

Tasarımda hedeflenen ihtiyaçların ve müşteri beklentilerinin tam olarak karşılanabilmesidir. Bir hoparlörün ses netliği onun ana işlevidir ve bunu karşılaması beklenir. Performansı da bunun üzerinden değerlendirilir. Bir deterjanın hijyen sağlaması da bu kapsamda değerlendirilir. Ancak yıkamadan sonra lekeleri geçirmeyen bir deterjanın performansının ve kalitesinin düşük olduğu anlaşılır.

Ek Fonksiyon kalitesi

Ürünün ana işleviyle beraber kullanıcıya sunduğu ek işlevleri olabilmektedir. Bu işlevlerin varlığı ve yeterliliği ek fonksiyon kalitesi kapsamında değerlendirilir. Bazı ek fonksiyonlar zamanla temel fonksiyona da dönüşebilir. Telefonlarda kamera ek bir fonksiyon iken zamanla temel bir fonksiyona dönüşmüştür.

Örnek olarak pandemi döneminde günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen cilt ve el dezenfektanı ürünü kullanımında ellerde kuruma ve çatlama oluşabilmektedir. Bazı üreticiler nemlendiricili dezenfektan veya nemlendiricili kolonya üreterek; ürünün ana fonksiyonu olan hijyen sağlamaya ek bir fonksiyon daha geliştirmişlerdir. Bu ürünün ek fonksiyon kalitesiyle beraber tasarım kalitesinin de başarılı olduğunu gösterir. Ancak burada nemlendirme özelliğini de tam olarak yerine getirmesi beklenir.

Bu noktada önemli konulardan biri de müşteri tarafından henüz fark edilmemiş veya ek fonksiyon sonucu ortaya çıkabilecek gereksinimlerin tespiti ve çözümü önemlidir.

Maretem El Dezenfektanı

Kalite Standartlarına Uygun Üretilmiş Dezenfektanlar için

Hemen TIklayın!

Dağıtım kalitesi

Bir ürünün üretimi kadar o ürünün özellikleri ve performansı korunarak son kullanıcıya ulaşması önemlidir. Bu sebepten öncelikle ürüne uygun bir paketleme yöntemi belirlenmeli, depolama koşulları sağlanmalı, ardından taşıma prosedürü hazırlanmalı ve son kullanıcıya uygun şekilde ulaşması sağlanmalıdır.

Bu süreçte ürünün depolanacağı yerin, ürünün yapısına uygun olması gerekmektedir. Gıda ürünlerinde nem ve sıcaklık gibi kıstaslar ürünün bozulmadan ve yapısını kaybetmeden son kullanıcıya ulaştırılması için mühimdir ve kaliteyi doğrudan etkiler. Depolamanın hijyenik olması tıbbi ürünlerde, kozmetik ürünlerinde ve gıda ürünlerinde çok önemlidir. Ürün doğrudan insana temas ettiği veya insan tarafından doğrudan tüketildiği için hijyenik şartlarda üretim ve depolama kalitenin en önemli unsurlarındandır.

Uygun depolanan ürün taşınırken de ürün yapısı dikkate alınmalıdır. Sıvı ürünlerin taşımada akmaması hem ürün zayiatı açısından, hem beraberindeki ürünler açısından hem de özellikle kimyasal içeriğe sahip ise oluşabilecek yangın veya zehirlenme gibi riskler açısından çok önemlidir. Kırılabilecek ürünlerde de aynı durum ve riskler mevcuttur. Bazı gıda ürünlerinin soğuk zincirde taşınması da bu kapsamda değerlendirilebilir. Taşıma sırasında köpük gibi sabitleyiciler, balonlu naylon gibi koruyucular ve dayanıklı koliler ürünün son kullanıcıya sorunsuz ulaşmasında kullanılan ana ürünlerdir.

Dayanıklılık kalitesi

Bir ürünün ömrünü, en kısa ömürlü parçası belirlediğinden bu alana dönük çalışmalar yapılır. Ürünün kullanım ömrü, dayanıklılığının göstergesidir. Kullanıcılar makul ve yeterli süreler boyunca ürünü kullanmak ister. Bunu sağlamayan ürünler dayanıklılık koşullarını yerine getiremez.

Örnek olarak kolonya ve antiseptik ürünlerinde ürünün kendisi ile beraber ambalajı da güvenilirlik kalitesini etkiler. Sprey, pompa veya kapaklı sıvı ürünlerde bu aparatların ürün tükenene kadar dayanması beklenir. Bu mekanizmalardaki sorun, ürünün güvenirlilik kalitesini etkiler, ürünü kullanılamaz kılar.

Güvenilirlik kalitesi

Bir ürünün standart kullanımda belirlenen standart ömrüne kadar bozulmadan kullanılmasıdır. Ürün için öngörülen kullanım ömrü içerisinden performansının sürekliliğini de konu edinir.

Dijital ateş ölçer gibi elektronik aletlerde birinci arızanın ortaya çıkma süresi performansı olarak tanımlanabilir. Ayrıca arızanın düzeltilmesinin ardından diğer arızaya kadar geçen süre de burada önemlidir.

En İyi Ateş Ölçer Bikalite’de

Nimo Temassız Ateş Ölçer

0,1°C yüksek hassasiyet, 1 Saniyede ölçüm, LCD ekran ve orijinal Nimomed TB-01 Dijital Kızılötesi Temassız Ateş Ölçer / Termometre bikalite.com'da.

Hemen Satın Alın!

İlişki kalitesi

Üreticinin müşteri ile tüm ilişkilerini kapsar. Ürünle beraber sunulan hizmet diye de nitelendirilebilir. Satın alma öncesinde müşteriyle kurulan iletişim ve bilgilendirmeden, satın alma sonrasında müşteri memnuniyetinin sağlanmasına ve herhangi bir olumsuzlukta müşterinin yanında ve ürünün arkasında olma haliyle kendini gösterir. Müşteriyle ilişkinin kalitesi de ürünün ve firmanın kalitesini belirleyen en önemli unsurlardandır.

Müşteri geri beslemeleriyle gerçekleşen en iyileştirme süreçleri de bu kapsamda değerlendirilir. Müşteri taleplerinin gerçekleşmesi müşterilerin üretim sürecinin parçası olma hissiyatı ve tatmini açısından önemlidir.

Hizmet görürlük kalitesi

Ürünün kullanım süresi boyunca az bakım gerektirmesi ve bakımının kolay olması önemlidir. Arıza sıklığının az, çözümünün kolay ve çözüm maliyetinin düşük olması ürünün hizmet görebilirliği ile orantılıdır. Herhangi bir arızada servise ve çözüme kolay ulaşım temel beklentilerdendir.

Ürünün üretimi ile beraber üretim sonrası müşteri desteği ve hizmet ağı ürünün kalitesini belirleyen önemli etkenlerden biridir. Gereksinimleri tam karşıladığı düşünülen bazı ürünler hizmet ağının yetersizliğinden ötürü herhangi bir sorunda kullanıcıyı çözümsüz bırakabildiği için aslında gereksinimleri tam olarak yerine getiremediği ortaya çıkar.

Bu unsurda ürünle ilgili kullanım talimatları, ürün etiketi, müşteri bilgilendirmeleri ve teknik servis eğitimleri de önemlidir. Üreticinin ürünle ilgili piyasayı bilgilendirmesi de kalitesinin önemli bir unsurudur

Örneğin maske bedeni hakkında kullanıcılar yanılabildiği için, ürün bilgileri içerisinde bu verilerin olması önemlidir. Maske nasıl takılır? sorusuna ürün ambalajında cevap bulunması da ürünün doğru kullanımı açısından önemlidir.

Kalite ve Estetik

Ürünün teknik olarak tüm gereksinimleri karşılaması teknik ihtiyaçlara çözüm için yeterlidir. Ancak kullanıcılar ürünlerde estetik kaygı beklentisinde de olabilir. Teknik tasarım ardından estetik tasarım yapılarak ürün kullanıcının algılarına da hitap edip, bu noktadaki beklentileri de karşılaması kaliteyi artıran unsurlardandır.

Ürünün görünüşü, ambalajı, kişiler üzerinde oluşturduğu algı, duyulara hitap gücü ve albenisi verilen mesajı daha iyi yansıtır. Aynı zamanda estetik kaygısı yüksek olan kişilere de hitabı kuvvetlendirir.

İtibar kalitesi

Genelde üretici olmakla beraber bazı örneklerde ürünün de toplum ve kişiler üzerinde oluşturduğu itibar da kalitenin unsurlarındandır. Uzun yıllar boyunca ihtiyaçlara tam cevap veren ürünler toplumda itibarı yüksek ürünlerdir. Hatta bazen ürün gamının bir ürün markasıyla halk arasında anıldığı dahi olmaktadır. Bunun sebebi ürünün beklentileri tam karşılayarak toplumun tamamı tarafından kabul görmesidir.

Firmaların daha önce topluma sunduğu ürünler, toplumun beklentilerini karşılayıp, kabul gördüyse; piyasaya çıkaracağı her ürüne, toplum bu itibardan ötürü pozitif bir yaklaşımla bakacaktır. Ayrıca firma toplum nezdinde oluşan itibarını korumak ve artırmak için sürekli olarak iyileştirmeler yaparak her ürününde kaliteyi artırmayı zorunlu görecektir. Aksi takdirde bu itibarın kaybedilmesi üreticiye pahalıya mal olabilir.

Kullanım kalitesi

Ürünün son kullanıcıya ulaştığındaki nihai kalitesidir. Yani ürünün kendisi, ambalajı, paketlenmesi, gönderimi, kullanımdaki uygunluğu ve kullanım sonrası bakım gibi işlevlerinin tamamını kapsar. Bu süreçlerin tamamı beklentileri karşılayıp sorunsuz olarak ilerlemişse kullanım kalitesinin sağlandığı ortaya çıkar.

Bikalite olarak uçtan uca kalite anlayışını benimsiyoruz. Sürekli olarak kalite ve hizmet politikamızı iyileştirerek sizlere en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz.

Bikalite | Kaliteli, Belgeli ve Orijinal

Bikalite Logo

Bikalite’deki tüm ürünlerimiz kalite uzmanı ekiplerimiz tarafından incelenmekte ve orijinal olarak size ulaştırılmaktadır.

İnceleyin

İlgili Ürünler

Ege N95 Maske 4014 / Ege FFP2 Maske 4014
Ege N95 Maske 4014 / Ege FFP2 Maske 4014

Ürün, 94% koruma oranı, kolay kullanımı ve full ultrasonik özellikleriyle üst düzey yüksek koruma sunuyor. Kullanılabilirliği ve tasarımı ile saklaması kalaydır.

Promast Clean El ve Cilt Dezenfektanı - 100ml - Kokulu
Promast Clean El ve Cilt Dezenfektanı - 100ml - Kokulu

Ürün, elde ve ciltte dezenfeksiyon sağlamak amacıyla kullanılır. İçeriğindeki alkol ve diğer dezenfekte edici içerikler sayesinde mikroorganizmalara karşı etkilidir.

İlgili Yazılar

Kalite Tanımı ve Tarihi
Kalite Tanımı ve Tarihi

Kalite nasıl tanımlanır? Kalitenin ölçüsü nedir, nasıl anlaşılır? Ürünler için kalite ölçütü nedir? gibi soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Kalite Süreci
Kalite Süreci

Kalite anlayışının somut hale dönüştürülmesi ve kalitenin oluşması için gerekli olan aşamaların neler olduğunu yazımızda bulabilirsiniz.

Etiketler: Kalite
Mayıs 19, 2021
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR