Kalite Süreci

Kalite Süreci

Kaliteye ve kaliteli ürünlere ulaşmanın herkesin hakkı olduğu düşüncesiyle yola çıkan Bikalite olarak; kalite kavamı, kalitenin süreçleri, kalitenin nasıl anlaşılabileceği ve kalitenin sağlayacağı yararları yazı dizisi şeklinde sizlere sunuyoruz. Sunduğumuz yazı dizimizin üçüncü yazısında; kalitenin süreçlerini inceledik. Bikalite olarak, kaliteli ve orijinal ürünleri sizlere sunarken, ilgili alandaki uzman görüşlerini de size aktarıyor ve bilinçli tüketim için gerekli bilgi üretimine yardımcı oluyoruz.

Kalitenin unsurları incelendiğinde sürecin temel olarak 2 bölümden oluştuğu görülecektir. İlk bölümde ürünün üretim aşamalarının kalite kriterlerini sağlaması, ikinci aşamada da dağıtım sürecinin kalite kriterlerini sağlaması ancak nihai olarak bize kalite yolculuğunun hedefe ulaştıracağını görürüz.

A) Üretim Süreci

Ürünün ve üründe kullanılan hammaddenin teknik şartlara uygun olması amaçlanır. Hammadde tedariğinde, tedarikçinin kalite kontrol kriterlerine tabi tutulup; uygun tedarikçiler seçilir. Tedarikçinin sağladığı mamul veya yarı mamulün test raporu ve kalite sertifikasyonları gibi kalite kanıtları incelenir. Tedarikçi değişiminde hammadde ile ilgili riskler ve alınacak aksiyonlar belirlenip, nihai üründe olumsuz bir değişiklik olmasının önüne geçilir.

Ürünün uluslararası kabul gören bilimsel koşullara uygun tasarımda üretimi planlanır. Üretim sürecindeki cihazlardan çalışanlara kadar kalitenin maksimize edilmesine çalışılır. Ardından banttan sıfır hata ile ürün çıkması beklenir. Ürün dağıtıma hazır halde bekletilir.

Ürünün üretim aşamasını yakından incelemek, kalite kriterleri belirlenirken nelere odaklanacağımız konusunda bizleri doğru bir şekilde yönlendirir.

İhtiyaç tespiti ve tasarım

Tasarım kalitesini sağlamak amacıyla rakip analizi ve ürün incelemesi, ürün ihtiyaç araştırması, kullanıcı istekleri araştırılır. Benzer ürünlerle ilgili şikayetler incelenir. Teknik imkanlar doğrultusunda ve ürünün performansını etkilemeyecek şekilde bu verilere göre tasarım üzerinde çalışılır.

Ürün tasarımı ile ilgili üretim süreçleri ve üretim bandı planlanır, riskler belirlenir. Önlemler ve düzeltici faaliyetler yapılıp üretim sürecine başlanılır.

Numune üretimi ve testleri

Ürün tasarımı yapıldıktan sonra örnek üretimler yapılır. Birkaç farklı numune tasarlanır. Bu numuneler üreticinin laboratuvarlarında ve/veya bağımsız laboratuvarlarda teste tabi tutulur. Ürünle ilgili referans standartlara uygun testlerden başarıyla geçen numuneler arasında en başarılıları ve en iyi performans tasarımına uygun olanları seçilir. Numuneler başarısız olursa tasarım revizyonu test sonuçları doğrultusunda yapılır ve süreç tekrarlanır.

Testleri geçen tasarımın üretimine başlanır. İlk numuneler tekrar bağımsız bir laboratuvarda teste tabi tutulabilir. Bazı ürünlerde bu zorunlu olmasına rağmen bazı ürünlerde gönüllü bir faaliyettir. Ama kalite kanıtı sunmak isteyen firmalar genellikle her durumda bunu yapmak isterler. Test laboratuvarının otorite ve güvenilir akreditasyon kuruluşlarından akredite olması test sonucunu daha güvenli kılabilir.

Firma bu test sonucuna hem ürettiği üründen emin olma, hem ikinci bir gözden değerlendirme, hem de topluma kanıtlama açısından ihtiyaç duyar. Testleri de birkaç başlıkta sıralayabiliriz;

  • Ürün performans testleri: ürünü vaat ettiği temel gereksinimleri ve ek fonksiyonları ölçer. Ürünün beyan ettiği özellikleri ne kadar karşıladığına ve standartlara uygunluğuna bakılır.
  • Ürün güvenlik ve insan sağlığına uygunluk testleri ise; ürünün kullanımda meydana getirdiği risklerin varlığına ve seviyesine odaklanır. Örnek olarak dijital termometre gibi ürünlerde elektromanyetik uyumluluk testleri ürün performansını ve güvenliğini beraber test eder. Cerrahi maske ürünlerinde ise EN 14683 standardına göre testler ürün performansına odaklı iken; özellikle renkli maske ve desenli maske ürünlerinde boya kullanıldığından azo boyar madde testleri de güvenlik testleri olarak değerlendirilebilir.
Bikalite logo

Kalite Standartlarına Uygun Üretilmiş Ürünler için

Hemen Tıklayın!

Seri üretim

Temel gereksinimleri ve güvenlik şartlarını sağlayan ürünün seri üretim süreçleri tanımlanır ve üretim tasarımı yapılır. Ürün üretimine başlanılır. Kullanılacak cihazlar ve kullanacak personeller belirlenir. Doğru kişilerin doğru cihazlarla kalite koşullarına uygun ürün üretmesi beklenir.

Kalite süreçleri (üretim - personel - cihaz)

Ürün seri üretime başlayınca tüm aşamaları tek tek kontrol etmek, riskleri belirlemek, olası hataların önüne geçmek amacıyla gerekli revizyonlar ve iyileştirmeler yapılması gerekir.

Personelin ürünü tanıması ve üretimde kullanılacak cihazları tanıması çok önemlidir. Herhangi bir aksilikte hatayı anlayıp ve aksiyon alıp hata düzeltmesi yapması gerekir. Bu sebepten personelin üretim öncesinde ürün ve üretimde kullanılacak cihazlarla ilgili eğitime tabi tutulması çok önemlidir.

Üretimde kullanılacak cihazların bakımı ve kontrolü çok önemlidir. Cihaz hassasiyetinin göre üretimin kalitesiyle doğru orantılı olacağını söylemek abes olmaz. Cihazların üretim için doğru seçilmesi önemlidir. Cihazların bakımının düzenli yapılması ve periyodik olarak kontrol edilmesi ürün ve üretim için hayati önemdedir. Ayrıca cihazların belirli periyotlarla kalibrasyona tabi tutulup özelliklerini sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir. Bağımsız ve akredite kalibrasyon laboratuvarlarından alınan sonuçlar cihazın güvenilirliği ve hassasiyeti konusunda bizleri yönlendirir. Üretime başlamadan önce de cihazı referans kaynaklarla kontrol etmek üretimin sağlıklı yürümesi ve hatanın minimize edilmesi açısından önemlidir.

Örnek olarak yer ve yüzey dezenfektanı, kolonya, el antiseptiği gibi kimyasal ürünlerin içerikleri çok hassas ayarlanır. İçeriğindeki kimyasalların oranları belirli tolerans aralığı içerisinde sabittir. Üretimde kullanılan cihazlar ürün içeriğindeki herhangi bir maddeyi bu oranlardan az veya fazla miktarda koyarsa ürünün niteliği değişir. Ürün vazifesini yerine getiremeyebilir, insan sağlığına uygunsuz durumlar ortaya çıkarabilir.

Kalite kontrol süreçleri - üretim sonu kontroller

Ürün üretimi ile beraber ve üretim sonunda kalite kontrolleri devam eder. Üretim sırasında, üretim aşamalarındaki süreç takip edilir.

Her aşamadan alınan numunelerin o aşamanın şartlarına uygunluğu testler ve muayenelerle kontrol edilir. Hatanın önceden tespiti sıfır hata için önemlidir.

Üretim sonunda örneklem metoduyla alınan ürünler rutin ve üretim sonu testlerine tabi tutulur. Güvenli aralıkta olan ürünler piyasaya sunulur. Üründe güvensizlik görüldüğünde o partide üretilen tüm ürünler incelemeye alınır. Uygunluk durumuna göre akıbetlerine karar verilir, sorunun kaynağı araştırılarak düzeltmeler yapılır.

Örnek olarak halk arasında N95 maske olarak bilinen solunum maskesi ürünlerinin üretiminde öncelikle katmanlar birleştirilir ardından kulak/baş lastikleri ürünle birleştirilir. Üretim kontrolünde katmanların birleştirilmesi sırasında bir sorun tespit edilirse, lastik birleştirilmesine geçiş bekletilir ve geriye dönük olarak hatanın kaynağı tespit edilir. Ayrıca ürünler üretim sonunda kontrole tabi tutulur. Aynı hammadde ve partide olan üretimde örnek olarak her 1000 üründen rastgele 5 adet ürün seçilip gözle görülen hata varlığı incelenir. Firmanın kendi laboratuvarları varsa partikül filtrasyonu, solunum direnci ve mikrobiyal temizlik gibi temel testlere tabi tutulabilir. Ardından partinin uygunluğuna karar verilir.

 Alvent N95

En Kaliteli N95 Maske ve FFP3 Maske Markaları Bikalite’de

Hemen Tıklayın!

Depolama, paketleme ve lojistik

Ürünün niteliğine uygun paketleme, depolama ve taşıma kuralları belirlenerek sürece başlanılır. Ürünün son kullanıcıya kırılmadan, dökülmeden, bozulmadan ve özelliğini kaybetmeden ulaşımı amacıyla tüm gereksinimler belirlenir.

Gıda ve tıbbi ürünlerin dış ortamın nem, sıcaklık ve ışık koşullarından etkilenmeyen bir paketlemeye sahip olması önemlidir. Sıvı ürünlerin taşmaması önemlidir. Kırılabilecek tasarıma sahip ürünlerin kırılmanın önüne geçebilecek şekilde süreci planlanmalıdır.

Ürünler genellikle gereksinimlerini koruyacak ve dış ortamdan korunacak şekilde paketlenirler. Depolama koşullarının da bu gereksinimlerin korunarak devam etmesine uygun olması beklenir. Sıcaklık, nem, hijyen, üst üste koyma, depolama yönü gibi etkenler ürüne özgü tasarlanmalıdır.

Dağıtıcıya ulaşma

Ürünler tekil olarak üretilip kutular halinde birleştirilir, ardından kutular kolilere konur, ardından koliler paletlere yerleştirilir. Üretici bu ürünleri önce ana dağıtıcılara büyük hacimlerde ve genellikle paletlerde ulaştırır. Ana dağıtıcılar bayilere bu ürünleri kolilere ayırıp koli şeklinde ulaştırır. Bayiler de kolileri bölerek dükkanlara kutu şeklinde ürünleri ulaştırır. Dükkanlar da son kullanıcıya adet bazlı satış yaparlar.

Süreci bu şekilde tanımlamak ürünün her aşamadaki depolanma ve taşınma kriterlerini göz önüne alarak uygun paketleme yöntemlerini kullanmayı ve her alt kademeye uygun taşıma ve depolama kurallarını iletmeyi kolaylaştırır. Görüldüğü üzere ürünün paketi, kutusu ve kolisi ürünün son kullanıcıya beklentileri karşılayacak şekilde ulaşması için çok önemlidir.

B) Dağıtım Süreci

Ürün dağıtıcıya verilmek üzere fabrikadan uygun paketleme ile çıkar. Dağıtıcı ürün hakkında bilgilendirilir. Dağıtıcı bu bilgilendirmeler ışığında ürünü uygun şekilde depolar ve alt dağıtıcılara ulaştırır.

Paketleme

Ürünün paketleme, kutulama, kolileme ve paketleme aşamalarının her biri tüm dağıtım süreci hesaba katılarak uygun malzemelerle yapılmalıdır. Ayrıca her bir sistemde uygun bilgilendirme notları bulunmalıdır. Bu notlar ürünün depolanmasından taşınmasına kadar geçen süredeki aracıların doğru bilgilendirilmesine ve ürünün korunmasına yardımcı olur.

Depolama

Ürünün özelliklerini muhafaza ederek her aşamada uygun şekilde depolanması gerekir. Dağıtım ve depolama aşamalarının herhangi birindeki uygunsuzluk ürünün kalitesini ve verimini etkiler.

Bu süreçte stok takibi, son kullanma tarihi gibi önemli konular da öne çıkar. Son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın ürünlerin son kullanıcıya ulaşmadan imhası gereklidir.

Bu süreç içerisinde yer alan dağıtıcıların güvenilir olması hayati öneme sahiptir. Üreticinin resmi dağıtıcıları ile yaptıkları protokoller herhangi bir uygunsuzluk durumunda ağır cezai şartları da içeriyor olabilir, herhangi bir yaptırım da koymayabilir. Üretici ürününü ve kullanıcıdaki itibarını düşünerek bu süreçlerde önlem alarak kalitesini korumaya çalışır.

Dağıtıcıların kalite yönetim sistemlerine sahip olması bu noktada önemlidir.

Orijinalliği koruma

Dağıtıcıların güvenirliği çok önemli bir konudur. Orijinal ürün ile beraber piyasaya sahtesinin sunulmasını engellemek amacıyla da üreticiler önlemler almaya çalışır. Alt dağıtıcılara doğru inildikçe bu denetim daha zordur ve kontrolü çok mümkün değildir, maalesef. Bu sebepten ürün orijinalliğine güven alt dağıtıcılara indikçe azalır.

Üreticisinden Temin Edilen Orijinal Ürünlerin Adresi Bikalite

Bikalite’deki tüm ürünlerimiz doğrudan üreticisinden ya da ana distribütöründen temin edilmekte ve orijinal olarak size ulaştırılmaktadır.

İnceleyin!

Ürünü koruma

Tüm dağıtım sürecinde asıl olarak ürünün ve orijinalliğinin korunmasıdır. Firma tüm bu süreçleri garanti altına alarak ürün performansını ve dolayısıyla firma itibarıyla kalitesini korumayı hedefler.

Lojistik

Ürün dağıtım sürecinde dağıtıcılar üretici tarafından taşıma ve depolama konusunda bilgilendirilir. Ayrıca ürünün palet, koli ve kutu üzerinde taşıma ve depolama kuralları yer alır. Dağıtıcılar bu bilgilere göre ürünü son kullanıcıya doğru yolculuğa çıkarır.

Son kullanıcıya erişim

Ürünün son kullanıcıya orijinal, defosuz, hijyeni korunarak, yıpranmadan, son kullanma tarihi geçmeden, firma itibarına uygun paketlenerek ve beklentileri karşılayan şekilde erişmesini kapsar. Tüm süreçlerin nihai kontrol aşamasıdır. Bu aşamaya güvenli bir şekilde ulaşan ürün oranı firmanın kalite oranıyla doğrudan ilişkilidir.

Bikalite olarak uçtan uca kalite anlayışını benimsiyoruz. Sürekli olarak kalite ve hizmet politikamızı iyileştirerek sizlere en doğru hizmeti sunmak için çalışıyoruz.

İlgili Ürünler

Ege FFP3 Maske 4016 NR
Ege FFP3 Maske 4016 NR

Ürün, 99% en üst düzey koruma oranı, kolay kullanımı, full ultrasonik özlelikleriyle sağlığınız için yüksek koruma sunuyor.

Promast Yer ve Yüzey Dezenfektanı - 300ml
Promast Yer ve Yüzey Dezenfektanı - 300ml

Ürün, koronavirüse, diğer virüs türlerine, bakteri ve mantarlara karşı %99,9 etkili. Ortam, gıda, tekstil ve yüzey dezenfektanı olarak kullanılabilir. Sağlığınızı her alanda koruyun.

İlgili Yazılar

Kalite Unsurları Nelerdir?
Kalite Unsurları Nelerdir?

Kalitenin sağlanmasını için gerekli olan kalite süreçlerini ve niteliklerini yazımızda bulabilirsiniz.

Kalite Güvencesi
Kalite Güvencesi

Kalite süreçlerinin standartlara göre yapılması uygun ürün üretimi ve güvenilirlik için önemlidir. Kalite güvencesinin önemini yazımızda bulabilirsiniz.

Etiketler: Kalite
Mayıs 19, 2021
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR